woord OT NT apo Bijbel
huisvader0101

Vindplaatsen van huisvader in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 22:11
En gij zult zeggen tot den huisvader van dat huis: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal?