woord OT NT apo Bijbel
huisverzorger0112

Vindplaatsen van huisverzorger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Titus 1:7
Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;