woord OT NT apo Bijbel
huiswaard0101

Vindplaatsen van huiswaard in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 16:23
U groet Gajus, de huiswaard van mij en van de gehele Gemeente. U groet Erastus, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus.