woord OT NT apo Bijbel
huiswaarts1001

Vindplaatsen van huiswaarts in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 3:13
De vleugelen dezer cherubim spreidden zich uit twintig ellen; en zij stonden op hun voeten, en hun aangezichten waren huiswaarts.