woord OT NT apo Bijbel
huizes3912152

Vindplaatsen van huizes in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 6:12
Wanneer zij bekleed zijn met een purperkleed, zo veegt men hun aangezicht, vanwege het stof des huizes, dat zeer veel op hen is.