woord OT NT apo Bijbel
hul2002

Vindplaatsen van hul in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 10:23
En Arams zonen waren Uz, en Hul, en Gether, en Maz.

1 Kronieken 1:17
De kinderen van Sem waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram, en Uz, en Hul, en Gether, en Mesech.