woord OT NT apo Bijbel
hulsel0011

Vindplaatsen van hulsel in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 16:10
Zij zalfde haar aangezicht met welriekende zalf, en had haar haar gebonden in een hulsel, en zij nam een linnen kleding, om hem te bedriegen.