woord OT NT apo Bijbel
hulzen1001

Vindplaatsen van hulzen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 4:42
En er kwam een man van BaƤl-salisa, en bracht den man Gods broden der eerstelingen, twintig gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.