woord OT NT apo Bijbel
humta1001

Vindplaatsen van humta in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 15:54
En Humta, en Kirjath-arba, die is Hebron, en Zior; negen steden en haar dorpen.