woord OT NT apo Bijbel
hunkeringen1001

Vindplaatsen van hunkeringen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 13:27
Uw overspelen en uw hunkeringen, de schandelijkheid uws hoerdoms, op heuvelen, in het veld; Ik heb uw verfoeiselen gezien; wee u, Jeruzalem! zult gij niet rein worden? Hoe lang nog na dezen?