woord OT NT apo Bijbel
hunlieden132015

Vindplaatsen van hunlieden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Marcus 7:36
En Hij gebood hunlieden, dat zij het niemand zeggen zouden; maar wat Hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer.

1 Korinthiƫrs 10:11
En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.