woord OT NT apo Bijbel
hunne51410

Vindplaatsen van hunne in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Filippensen 2:21
Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.