woord OT NT apo Bijbel
hunnenthalve2002

Vindplaatsen van hunnenthalve in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 32:28
Toen gebood Mozes, hunnenthalve, den priester Eleazar, en Jozua, den zoon van Nun, en den hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israƫls;

Nehemia 4:9
Maar wij baden tot onzen God, en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve.