woord OT NT apo Bijbel
huppelde1001

Vindplaatsen van huppelde in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 6:14
En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des HEEREN; en David was omgord met een linnen lijfrok.