woord OT NT apo Bijbel
huppele2002

Vindplaatsen van huppele in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 16:32
Dat de zee bruise met haar volheid, dat het veld huppele van vreugde, met al wat daarin is.

Psalmen 96:12
Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen.