woord OT NT apo Bijbel
huppim3003

Vindplaatsen van huppim in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 46:21
En de zonen van Benjamin: Bela, Becher en Asbel, Gera en NaƤman, Echi en Ros, Muppim en Huppim, en Ard.

1 Kronieken 7:12
Daartoe Suppim en Huppim waren kinderen van Ir, en Husim, kinderen van Aher.

1 Kronieken 7:15
Machir nu nam tot een vrouw de zuster van Huppim en Suppim, en haar naam was Maacha; en de naam des tweeden was Zelafead. Zelafead nu had dochters.