woord OT NT apo Bijbel
huren4105

Vindplaatsen van huren in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 3 verzen.

1 Kronieken 19:6
Toen de kinderen Ammons zagen, dat zij zich stinkende gemaakt hadden bij David, zo zond Hanun en de kinderen Ammons duizend talenten zilvers, om zich wagenen en ruiters te huren uit Mesopotamiƫ, en uit Syriƫ-maacha, en uit Zoba;

Spreuken 26:10
De groten doen een iegelijk verdriet aan, en huren de zotten, en huren de overtreders.

Jesaja 46:6
Zij verkwisten het goud uit de beurs, en wegen het zilver met de waag; zij huren een goudsmid, en die maakt het tot een god, zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor.