woord OT NT apo Bijbel
huren4105

Vindplaatsen van huren in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

MattheĆ¼s 20:1
Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.