woord OT NT apo Bijbel
husah1001

Vindplaatsen van husah in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:4
En Pnuël was de vader van Gedor, en Ezer de vader van Husah. Dit zijn de kinderen van Hur, den eerstgeborene van Efratha, den vader van Bethlehem.