woord OT NT apo Bijbel
husam4004

Vindplaatsen van husam in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 36:34
En Jobab stierf, en Husam, uit der Temanieten land, regeerde in zijn plaats.

Genesis 36:35
En Husam stierf, en in zijn plaats regeerde Hadad, de zoon van Bedad, die Midian versloeg in het veld van Moab; en de naam zijner stad was Avith.

1 Kronieken 1:45
En Jobab stierf, en Husam, uit het land der Themanieten, regeerde in zijn plaats.

1 Kronieken 1:46
En Husam stierf, en Hadad, de zoon van Bedad, regeerde in zijn plaats, die de Midianieten in het veld van Moab versloeg; en de naam zijner stad was Avith.