woord OT NT apo Bijbel
husathiet5005

Vindplaatsen van husathiet in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

2 Samuël 21:18
En het geschiedde daarna, dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibbechai, de Husathiet, Saf, die van de kinderen van Rafa was.

2 Samuël 23:27
Abi-ezer, de Anetothiet; Mebunnai, de Husathiet;

1 Kronieken 11:29
Sibbechai, de Husathiet; Ilai, de Ahohiet;

1 Kronieken 20:4
En het geschiedde daarna, als de krijg met de Filistijnen te Gezer opstond, toen sloeg Sibchai, de Husathiet, Sippai, die van de kinderen van Rafa was; en zij werden ten ondergebracht.

1 Kronieken 27:11
De achtste, in de achtste maand, was Sibbechai, de Husathiet, van de Zerahieten; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.