woord OT NT apo Bijbel
husim3003

Vindplaatsen van husim in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

1 Kronieken 7:12
Daartoe Suppim en Huppim waren kinderen van Ir, en Husim, kinderen van Aher.

1 Kronieken 8:8
En Saharaim gewon kinderen in het land van Moab (nadat hij dezelve weggezonden had) uit Husim en Baara, zijn vrouwen;

1 Kronieken 8:11
En uit Husim gewon hij Abitub en Elpaal.