woord OT NT apo Bijbel
hutte3003

Vindplaatsen van hutte in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 27:18
Hij bouwt zijn huis als een motte, en als een hoeder de hutte maakt.

Job 36:29
Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken, en de krakingen Zijner hutte?

Jeremia 25:38
Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten; want hunlieder land is geworden tot een verwoesting, vanwege de hittigheid des verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid Zijns toorns.