woord OT NT apo Bijbel
huur1001

Vindplaatsen van huur in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 22:15
Indien zijn heer daarbij geweest is, hij zal het niet wedergeven; indien het gehuurd is, zo is het voor zijn huur gekomen.