woord OT NT apo Bijbel
huurling1337

Vindplaatsen van huurling in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 12:45
Geen uitlander noch huurling zal er van eten.