woord OT NT apo Bijbel
huurling1337

Vindplaatsen van huurling in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 10:12
Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.

Johannes 10:13
En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.