woord OT NT apo Bijbel
huurlingen0314

Vindplaatsen van huurlingen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Marcus 1:20
En terstond riep Hij hen; en zij, latende hun vader ZebedeĆ¼s in het schip, met de huurlingen, zijn Hem nagevolgd.

Lukas 15:17
En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!

Lukas 15:19
En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.