woord OT NT apo Bijbel
huurlingen0314

Vindplaatsen van huurlingen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 4:9
En alle inwoners, en huurlingen, en hun lijfeigenen deden zakken aan hun lendenen.