woord OT NT apo Bijbel
huurlings1001

Vindplaatsen van huurlings in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 16:14
Maar nu spreekt de HEERE, zeggende: Binnen drie jaren (als de jaren eens huurlings), dan zal de eer van Moab verachtzaam gemaakt worden, met al die grote menigte; en het overblijfsel zal klein, weinig, onmachtig wezen.