woord OT NT apo Bijbel
hyëna0011

Vindplaatsen van hyëna in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 13:21
Wat vrede zal een hyëna hebben met een hond? en wat vrede zal een rijke hebben met een arme?