woord OT NT apo Bijbel
hyacinth0101

Vindplaatsen van hyacinth in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 21:20
Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.