Vindplaatsen van het woord jizhar in het oude testament (8 verzen):

Exodus 6:17
En de zonen van Kehath: Amram, en Jizhar, en Hebron, en Uzziël, en de jaren des levens van Kehath waren honderd drie en dertig jaren.

Exodus 6:20
En de zonen van Jizhar: Korah, en Nefeg, en Zichri.

Numeri 16:1
Korach nu, de zoon van Jizhar, zoon van Kohath, zoon van Levi, nam tot zich zo Dathan als Abiram, zonen van Eliab, en On, den zoon van Peleth, zonen van Ruben.

1 Kronieken 6:2
De kinderen van Kahath nu waren Amram, Jizhar, en Hebron, en Uzziël.

1 Kronieken 6:18
En de kinderen van Kahath waren Amram, en Jizhar, en Hebron, en Uzziël.

1 Kronieken 6:38
Den zoon van Jizhar, den zoon van Kahath, den zoon van Levi, den zoon van Israël.

1 Kronieken 23:12
De kinderen van Kehath waren Amram, Jizhar, Hebron en Uzziël; vier.

1 Kronieken 23:18
Van de kinderen van Jizhar was Selomith het hoofd.