Vindplaatsen van het woord jeremai in het oude testament (1 vers):

Ezra 10:33
Van de kinderen van Hasum: Mathnai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, Simeï.