Vindplaatsen van het woord jabal in het oude testament (1 vers):

Genesis 4:20
En Ada baarde Jabal; deze is geweest een vader dergenen, die tenten bewoonden, en vee hadden.