Vindplaatsen van het woord jamlech in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 4:34
Doch Mesobab, en Jamlech, en Josa, de zoon van Amazia,