Vindplaatsen van het woord jesisai in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 5:14
Dezen zijn de kinderen van Abihaïl, den zoon van Huri, den zoon van Jaroah, den zoon van Gilead, den zoon van Michaël, den zoon van Jesisai, den zoon van Jahdo, den zoon van Buz.