Vindplaatsen van het woord jethur in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 5:19
En zij voerden krijg tegen de Hagarenen, en tegen Jethur, en Nafis, en Nodab.