Vindplaatsen van het woord jahza in het oude testament (5 verzen):

Numeri 21:23
Doch Sihon liet Israël niet toe, door zijn landpale door te trekken; maar Sihon vergaderde al zijn volk, en hij ging uit, Israël tegemoet, naar de woestijn, en hij kwam te Jahza, en streed tegen Israël;

Jozua 13:18
En Jahza, en Kedemoth, en Mefaath,

Jozua 21:36
En van den stam van Ruben, Bezer en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden;

1 Kronieken 6:78
En aan gene zijde van de Jordaan tegen Jericho, tegen het oosten aan de Jordaan, van den stam van Ruben: Bezer in de woestijn, en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden,

Jeremia 48:21
En het oordeel is gekomen over het vlakke land; over Holon, en over Jahza, en over Mefaath,