Vindplaatsen van het woord jasib in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 7:1
De kinderen van Issaschar waren Thola en Pua, Jasib en Simron; vier.