Vindplaatsen van het woord jisia in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 7:3
En de kinderen van Uzzi waren Jizrahja; en de kinderen van Jizrahja waren Michaël, en Obadja, en Joël, en Jisia; deze vijf waren al te zamen hoofden.