Vindplaatsen van het woord jakim in het oude testament (2 verzen):

1 Kronieken 8:19
En Jakim, en Zichri, en Zabdi,

1 Kronieken 24:12
Het elfde voor Eljasib, het twaalfde voor Jakim,