Vindplaatsen van het woord jukken in het oude testament (2 verzen):

Jeremia 27:2
Alzo zeide de HEERE tot mij: Maak u banden en jukken, en doe die aan uw hals.

Jeremia 28:13
Ga henen en spreek tot Hananja, zeggende: Zo zegt de HEERE: Houten jukken hebt gij verbroken, nu zult gij in plaats van die, ijzeren jukken maken.