Vindplaatsen van het woord jojakims in het oude testament (1 vers):

Jeremia 37:1
En Zedekia, zoon van Josia, regeerde, koning zijnde, in plaats van Chonja, Jojakims zoon, welken Zedekia Nebukadrezar, de koning van Babel, koning gemaakt had in het land van Juda.