Vindplaatsen van het woord jerija in het oude testament (2 verzen):

Jeremia 37:13
Als hij in de poort van Benjamin was, zo was daar de wachtmeester, wiens naam was Jerija, de zoon van Selemja, den zoon van Hananja; die greep den profeet Jeremia, zeggende: Gij wilt tot de Chaldeeƫn vallen!

Jeremia 37:14
En Jeremia zeide: Het is vals, ik wil niet tot de Chaldeeƫn vallen. Doch hij hoorde niet naar hem; maar Jerija greep Jeremia aan, en bracht hem tot de vorsten.