Vindplaatsen van het woord jizharieten in het oude testament (3 verzen):

1 Kronieken 24:22
Van de Jizharieten was Selomoth; van de kinderen van Selomoth was Jahath.

1 Kronieken 26:23
Voor de Amramieten, van de Jizharieten, van de Hebronieten, van de Uzziëlieten,

1 Kronieken 26:29
Van de Jizharieten waren Chenanja en zijn zonen tot het buitenwerk in Israël, tot ambtlieden en tot rechters.