Vindplaatsen van het woord jeneveren in het oude testament (1 vers):

Job 30:4
Die ziltige kruiden plukten bij de struiken, en welker spijze was de wortel der jeneveren.