Vindplaatsen van het woord jehieli in het oude testament (2 verzen):

1 Kronieken 26:21
Van de kinderen van Ladan, kinderen van den Gersoniet Ladan; van Ladan, den Gersoniet, waren hoofden der vaderen Jehieli.

1 Kronieken 26:22
De kinderen van Jehieli waren Zetham en Joël, zijn broeder; dezen waren over de schatten van het huis des HEEREN.