Vindplaatsen van het woord jabneel in het oude testament (2 verzen):

Jozua 15:11
Verder zal deze landpale uitgaan aan de zijde van Ekron, noordwaarts, en deze landpale zal strekken naar Sichron aan, en over den berg BaƤla gaan, en uitgaan te Jabneel; en de uitgangen dezer landpale zullen zijn naar de zee.

Jozua 19:33
En hun landpale is van Helef, van Allon tot Zaanannim, en Adami-nekeb, en Jabneel, tot Lakkum; en haar uitgangen zijn aan de Jordaan.