Vindplaatsen van het woord jota in het nieuwe testament (1 vers):

MattheĆ¼s 5:18
Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.