Vindplaatsen van het woord joribon in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 8:45
Zond ik tot Eleazar, en Iduël, en Maja, en Masma, en Alnatha, en Jamla, en Joribon, Nathan, Ennathan, Zacharia en Mosollamon de oversten, en geleerden.